Κ.Δ.Α.Υ. Ν.ΑΡΤΑΣ
 
 
Αρχική
Ανακοινώσεις-Νέα
Παρουσίαση του Κ.Δ.Α.Υ.
Προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ.
Δραστηριότητες του Κ.Δ.Α.Υ.
Φωτογραφίες
Μονάδες ειδικής αγωγής
Δομές ειδικής αγωγής
Nόμοι-Π.Δ-Υπ.Αποφάσεις-Εγκύκλιοι
Πρακτικά για θέματα ειδικής αγωγής
Χαρτογράφηση
Kατηγορίες ειδ. εκπ/κών αναγκών
Πρωτόκολλα αξιολόγησης
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Σύνθετη Αναζήτηση
Τελευταία Νέα
Αρχείο
writanim.gif
Στατιστικά
Μέλη: 1
Νέα: 83
Σύνδεσμοι: 42
Επισκέπτες: 270561
Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγή Εκτύπωση E-mail

ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/30-10-2007

 ΑΠΟΦΑΣΗ

 Θέμα: Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».ΦΕΚ 78/τΑ΄/14-3-2000.
  2. Το Π.Δ. 603/82 «Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής» (ΦΕΚ 117/21-9-1982).
  3. Την αριθμ. 37876/ΣΤ5/26-4-2004 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

                                              

                                            Αποφασίζουμε

 

Στις αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ο ελάχιστος αριθμός των φοιτούντων μαθητών για τη λειτουργία τμήματος, μπορεί να μειωθεί από τον προβλεπόμενο στο Π.Δ. 603/82 στους τρεις μαθητές.

Η μείωση του αριθμού αφορά τις περιπτώσεις, στις οποίες οι μαθητές παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή πολλαπλές αναπηρίες και γίνεται ύστερα από εισήγηση του ΚΔΑΥ και τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

                                                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

                 

                                                                          ΑΝΔΡΕΑΣ  ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣAdministrator: xxhr@s-Χήρας Χρήστος

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.