Κ.Δ.Α.Υ. Ν.ΑΡΤΑΣ
 
 
Αρχική
Ανακοινώσεις-Νέα
Παρουσίαση του Κ.Δ.Α.Υ.
Προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ.
Δραστηριότητες του Κ.Δ.Α.Υ.
Φωτογραφίες
Μονάδες ειδικής αγωγής
Δομές ειδικής αγωγής
Nόμοι-Π.Δ-Υπ.Αποφάσεις-Εγκύκλιοι
Πρακτικά για θέματα ειδικής αγωγής
Χαρτογράφηση
Kατηγορίες ειδ. εκπ/κών αναγκών
Πρωτόκολλα αξιολόγησης
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Σύνθετη Αναζήτηση
Τελευταία Νέα
Αρχείο
writanim.gif
Στατιστικά
Μέλη: 1
Νέα: 83
Σύνδεσμοι: 42
Επισκέπτες: 270562
Υποβολή δικαιολογητικών δυσλεξίας για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου Εκτύπωση E-mail

Υποβολή δικαιολογητικών δυσλεξίας για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου

 

 

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2006, οι μαθητές της τελευταίας τάξης  του Γενικού Λυκείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλεξίας (για τα εξεταζόμενα με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα) εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεως τους, την οποία καταθέτουν στο Λύκειο συνοδευόμενη από ειδική διαγνωστική έκθεση. Η ως άνω ειδική διαγνωστική έκθεση εκδίδεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ.

Με βάση τα ανωτέρω, οι μαθητές της τελευταίας τάξης που ενδιαφέρονται να εξεταστούν προφορικά στα εθνικά εξεταζόμενα μαθήματα ως δυσλεξικοί , είτε είναι κάτοχοι της ειδικής διαγνωστικής έκθεσης από Αναγνωρισμένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, (η οποία είναι σε ισχύ, δηλαδή δεν έχει παρέλθει η τριετία) είτε όχι, θα πρέπει άμεσα να υποβάλουν αίτηση στο Κ.Δ.Α.Υ. της περιοχής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί το πιστοποιητικό της δυσλεξίας.

Επειδή τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα σε ορισμένα Κ.Δ.Α.Υ. λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχαν στην διάθεσή τους για να εκδώσουν τις ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις των μαθητών, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Λυκείων μόλις παραλάβουν την παρούσα εγκύκλιο, να την αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και παράλληλα να ενημερώσουν ενυπογράφως, για το περιεχόμενό της, όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης.

 

 

                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

                                                                ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣAdministrator: xxhr@s-Χήρας Χρήστος

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.